STETH / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate STETH / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
296,314.50 RUB
24h Volume
21,274,487 RUB
Last Price
296,428.31 RUB
24h Volume
1,265,516 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-27
288,471.92 RUB
275,297.87 RUB
273,082.18 RUB
303,158.14 RUB
283,873.88 RUB 24,838,475,220 RUB
2021-10-26
0.00 RUB
288,490.16 RUB
0.00 RUB
298,661.77 RUB
292,477.63 RUB 26,028,736,355 RUB
2021-07-17
0.00 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
0.00 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-16
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-15
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-14
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-13
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-12
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-11
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-10
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-09
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-08
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-07
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB
2021-07-06
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB
179,584.17 RUB 16,202,802,469 RUB