SALT / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate SALT / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
15.68 RUB
24h Volume
631,822 RUB
Last Price
15.24 RUB
24h Volume
123,935 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-17
18.15 RUB
16.06 RUB
14.82 RUB
18.19 RUB
16.78 RUB 1,404,547,951 RUB
2021-10-16
19.38 RUB
18.15 RUB
16.55 RUB
20.51 RUB
17.96 RUB 1,587,659,856 RUB
2021-10-15
17.70 RUB
19.38 RUB
17.51 RUB
20.28 RUB
19.12 RUB 1,695,128,783 RUB
2021-10-14
18.88 RUB
17.68 RUB
17.52 RUB
19.61 RUB
18.57 RUB 1,546,867,167 RUB
2021-10-13
15.40 RUB
18.89 RUB
14.28 RUB
19.67 RUB
16.52 RUB 1,652,141,241 RUB
2021-10-12
15.52 RUB
15.41 RUB
14.36 RUB
16.00 RUB
14.93 RUB 1,347,960,684 RUB
2021-10-11
16.18 RUB
15.52 RUB
15.19 RUB
16.77 RUB
16.35 RUB 1,357,544,707 RUB
2021-10-10
15.70 RUB
16.15 RUB
15.51 RUB
17.22 RUB
16.11 RUB 1,412,909,736 RUB
2021-10-09
16.45 RUB
15.70 RUB
15.70 RUB
17.46 RUB
16.55 RUB 1,373,357,961 RUB
2021-10-08
14.71 RUB
16.46 RUB
14.47 RUB
17.65 RUB
15.36 RUB 1,440,040,473 RUB
2021-10-07
15.33 RUB
14.71 RUB
14.41 RUB
15.60 RUB
15.18 RUB 1,287,226,845 RUB
2021-10-06
15.62 RUB
15.33 RUB
14.56 RUB
15.73 RUB
15.24 RUB 1,341,400,928 RUB
2021-10-05
15.45 RUB
15.62 RUB
14.54 RUB
16.33 RUB
15.55 RUB 1,366,024,960 RUB
2021-10-04
14.94 RUB
15.43 RUB
14.64 RUB
16.76 RUB
15.70 RUB 1,349,949,823 RUB