RDD / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate RDD / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
0.124944 RUB
24h Volume
19,144,053 RUB
Last Price
0.161558 RUB
24h Volume
523,289 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-12-02
0.174745 RUB
0.125828 RUB
0.125018 RUB
0.207970 RUB
0.160822 RUB 3,852,539,277 RUB
2021-12-01
0.176808 RUB
0.174745 RUB
0.169441 RUB
0.178429 RUB
0.173125 RUB 5,349,886,448 RUB
2021-11-30
0.175850 RUB
0.176808 RUB
0.165315 RUB
0.176808 RUB
0.171356 RUB 5,412,682,756 RUB
2021-11-29
0.208781 RUB
0.175850 RUB
0.164431 RUB
0.215558 RUB
0.182481 RUB 5,382,996,029 RUB
2021-11-28
0.161706 RUB
0.208928 RUB
0.158538 RUB
0.209665 RUB
0.181228 RUB 6,395,092,907 RUB
2021-11-27
0.194341 RUB
0.161264 RUB
0.158759 RUB
0.201266 RUB
0.181523 RUB 4,935,795,039 RUB
2021-11-26
0.173714 RUB
0.194636 RUB
0.157580 RUB
0.215632 RUB
0.183291 RUB 5,956,825,067 RUB
2021-11-25
0.209296 RUB
0.173714 RUB
0.168262 RUB
0.216516 RUB
0.193531 RUB 5,316,124,739 RUB
2021-11-24
0.174156 RUB
0.209296 RUB
0.166642 RUB
0.210770 RUB
0.171356 RUB 6,404,637,445 RUB
2021-11-23
0.173198 RUB
0.174156 RUB
0.165021 RUB
0.209149 RUB
0.174966 RUB 5,328,964,904 RUB
2021-11-22
0.214601 RUB
0.173198 RUB
0.165463 RUB
0.215853 RUB
0.185501 RUB 5,299,249,815 RUB
2021-11-21
0.218726 RUB
0.214306 RUB
0.172682 RUB
0.219316 RUB
0.194636 RUB 6,556,461,517 RUB
2021-11-20
0.213422 RUB
0.218653 RUB
0.169809 RUB
0.219168 RUB
0.196257 RUB 6,688,973,882 RUB
2021-11-19
0.174082 RUB
0.213275 RUB
0.164652 RUB
0.213717 RUB
0.188301 RUB 6,523,983,876 RUB