OKB / RUB Price Converter
We analyze 9 exchanges to compute the most accurate OKB / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
1,794.83 RUB
24h Volume
47,821,697,504 RUB
Last Price
1,792.84 RUB
24h Volume
1,537,948,788 RUB
Last Price
1,794.02 RUB
24h Volume
615,173,269 RUB
Last Price
1,795.27 RUB
24h Volume
127,496,662 RUB
Last Price
1,791.62 RUB
24h Volume
127,071,843 RUB
Last Price
1,793.72 RUB
24h Volume
46,188,909 RUB
Last Price
1,796.23 RUB
24h Volume
30,197,352 RUB
Last Price
1,791.66 RUB
24h Volume
23,599,402 RUB
Last Price
1,796.88 RUB
24h Volume
70,693 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-12-05
1,824.32 RUB
1,785.51 RUB
1,653.99 RUB
1,844.68 RUB
1,787.15 RUB 473,366,181,186 RUB
2021-12-04
1,940.78 RUB
1,821.11 RUB
1,519.41 RUB
1,956.42 RUB
1,779.75 RUB 482,803,223,673 RUB
2021-12-03
2,024.01 RUB
1,940.75 RUB
1,859.97 RUB
2,215.06 RUB
2,043.74 RUB 514,522,104,052 RUB
2021-12-02
1,862.05 RUB
2,020.27 RUB
1,850.95 RUB
2,067.41 RUB
1,999.05 RUB 535,604,982,667 RUB
2021-12-01
1,788.32 RUB
1,862.17 RUB
1,785.58 RUB
1,922.81 RUB
1,869.73 RUB 493,690,563,285 RUB
2021-11-30
1,779.64 RUB
1,791.49 RUB
1,686.99 RUB
1,870.95 RUB
1,785.58 RUB 474,952,806,446 RUB
2021-11-29
1,740.61 RUB
1,780.28 RUB
1,736.30 RUB
1,827.68 RUB
1,786.51 RUB 471,979,702,200 RUB
2021-11-28
1,733.59 RUB
1,737.70 RUB
1,554.27 RUB
1,753.53 RUB
1,647.71 RUB 460,691,423,941 RUB
2021-11-27
1,757.10 RUB
1,731.68 RUB
1,691.16 RUB
1,780.87 RUB
1,742.46 RUB 459,095,108,510 RUB
2021-11-26
2,007.24 RUB
1,758.88 RUB
1,721.19 RUB
2,025.35 RUB
1,831.68 RUB 466,306,639,389 RUB
2021-11-25
1,732.73 RUB
2,004.64 RUB
1,725.92 RUB
2,067.95 RUB
1,881.02 RUB 531,459,816,766 RUB
2021-11-24
1,798.52 RUB
1,732.83 RUB
1,717.03 RUB
1,805.03 RUB
1,754.62 RUB 459,400,613,536 RUB
2021-11-23
1,736.59 RUB
1,797.65 RUB
1,730.78 RUB
1,811.89 RUB
1,768.00 RUB 476,583,791,233 RUB
2021-11-22
1,801.73 RUB
1,737.24 RUB
1,730.97 RUB
1,811.78 RUB
1,759.00 RUB 460,568,348,906 RUB