NIM / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate NIM / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
0.244957 RUB
24h Volume
64,588,374 RUB
Last Price
0.267564 RUB
24h Volume
190,720 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2022-01-20
0.291951 RUB
0.297912 RUB
0.290325 RUB
0.307512 RUB
0.298841 RUB 2,633,704,605 RUB
2022-01-19
0.303564 RUB
0.291951 RUB
0.290325 RUB
0.304725 RUB
0.297912 RUB 2,579,821,989 RUB
2022-01-18
0.306506 RUB
0.303564 RUB
0.288699 RUB
0.313396 RUB
0.305654 RUB 2,681,305,983 RUB
2022-01-17
0.310609 RUB
0.306506 RUB
0.303099 RUB
0.344442 RUB
0.318816 RUB 2,706,080,228 RUB
2022-01-16
0.309061 RUB
0.310609 RUB
0.306351 RUB
0.314557 RUB
0.310145 RUB 2,741,061,139 RUB
2022-01-15
0.300777 RUB
0.309061 RUB
0.299538 RUB
0.315641 RUB
0.306506 RUB 2,726,150,666 RUB
2022-01-14
0.295744 RUB
0.300777 RUB
0.289086 RUB
0.312622 RUB
0.300003 RUB 2,651,978,745 RUB
2022-01-13
0.267331 RUB
0.295744 RUB
0.265086 RUB
0.360158 RUB
0.302403 RUB 2,606,391,526 RUB
2022-01-12
0.262454 RUB
0.267331 RUB
0.249834 RUB
0.267331 RUB
0.258428 RUB 2,354,938,179 RUB
2022-01-11
0.253628 RUB
0.261989 RUB
0.250609 RUB
0.265860 RUB
0.256338 RUB 2,306,874,527 RUB
2022-01-10
0.263305 RUB
0.253628 RUB
0.244647 RUB
0.271512 RUB
0.257809 RUB 2,232,220,202 RUB
2022-01-09
0.264002 RUB
0.263305 RUB
0.258505 RUB
0.269344 RUB
0.265009 RUB 2,316,391,381 RUB
2022-01-08
0.266480 RUB
0.264002 RUB
0.255486 RUB
0.274764 RUB
0.268028 RUB 2,321,457,900 RUB
2022-01-07
0.310919 RUB
0.266480 RUB
0.263151 RUB
0.313628 RUB
0.292725 RUB 2,342,204,447 RUB