MAID / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate MAID / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
39.31 RUB
24h Volume
92,046,684 RUB
Last Price
39.00 RUB
24h Volume
2,519,627 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-27 No data No data 38.93 RUB 17,639,886,858 RUB
2021-10-26
38.83 RUB
39.88 RUB
38.29 RUB
41.72 RUB
38.95 RUB 17,628,311,540 RUB
2021-10-25
34.72 RUB
38.76 RUB
33.67 RUB
42.09 RUB
34.89 RUB 15,758,741,246 RUB
2021-10-24
34.71 RUB
34.72 RUB
33.47 RUB
34.91 RUB
34.90 RUB 15,792,530,269 RUB
2021-10-23
33.62 RUB
34.66 RUB
33.31 RUB
35.02 RUB
33.77 RUB 15,293,855,741 RUB
2021-10-22
32.84 RUB
33.62 RUB
32.67 RUB
35.35 RUB
32.96 RUB 14,916,780,032 RUB
2021-10-21
38.27 RUB
32.85 RUB
32.17 RUB
38.31 RUB
38.47 RUB 17,398,106,144 RUB
2021-10-20
34.17 RUB
38.14 RUB
32.98 RUB
38.39 RUB
34.18 RUB 15,498,935,528 RUB
2021-10-19
37.25 RUB
34.16 RUB
34.16 RUB
39.47 RUB
37.19 RUB 16,728,835,260 RUB
2021-10-18
39.54 RUB
37.13 RUB
36.97 RUB
41.18 RUB
39.73 RUB 17,899,989,471 RUB
2021-10-17
40.77 RUB
39.43 RUB
39.27 RUB
41.22 RUB
40.93 RUB 18,568,272,700 RUB
2021-10-16
41.02 RUB
40.77 RUB
39.92 RUB
41.70 RUB
41.23 RUB 18,645,210,108 RUB
2021-10-15
37.00 RUB
41.02 RUB
36.84 RUB
41.82 RUB
37.08 RUB 16,809,464,897 RUB
2021-10-14
40.48 RUB
37.04 RUB
36.87 RUB
41.64 RUB
40.52 RUB 18,315,905,886 RUB