KCS / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate KCS / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
1,500.37 RUB
24h Volume
3,125,582,300 RUB
Last Price
1,427.10 RUB
24h Volume
490,990 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-12-05
1,698.94 RUB
1,639.10 RUB
1,589.68 RUB
1,738.90 RUB
1,669.28 RUB 131,322,574,072 RUB
2021-12-04
1,804.65 RUB
1,695.98 RUB
1,329.89 RUB
1,806.13 RUB
1,669.07 RUB 135,879,945,015 RUB
2021-12-03
1,891.97 RUB
1,806.05 RUB
1,709.72 RUB
1,923.51 RUB
1,856.73 RUB 144,698,478,688 RUB
2021-12-02
2,036.67 RUB
1,889.90 RUB
1,816.17 RUB
2,036.82 RUB
1,903.95 RUB 151,416,164,853 RUB
2021-12-01
1,968.26 RUB
2,036.00 RUB
1,932.59 RUB
2,125.09 RUB
2,032.29 RUB 163,121,930,894 RUB
2021-11-30
1,876.89 RUB
1,970.70 RUB
1,788.69 RUB
2,019.53 RUB
1,902.52 RUB 157,889,913,811 RUB
2021-11-29
1,754.41 RUB
1,870.83 RUB
1,747.99 RUB
1,902.07 RUB
1,833.44 RUB 149,888,362,909 RUB
2021-11-28
1,730.70 RUB
1,750.87 RUB
1,611.56 RUB
1,772.73 RUB
1,671.61 RUB 140,277,117,707 RUB
2021-11-27
1,700.93 RUB
1,725.38 RUB
1,681.21 RUB
1,803.83 RUB
1,736.62 RUB 138,235,323,575 RUB
2021-11-26
2,023.96 RUB
1,698.12 RUB
1,564.42 RUB
2,045.61 RUB
1,791.84 RUB 136,051,305,316 RUB
2021-11-25
1,726.57 RUB
2,022.04 RUB
1,720.51 RUB
2,060.01 RUB
1,880.91 RUB 162,003,295,027 RUB
2021-11-24
1,762.91 RUB
1,726.57 RUB
1,699.38 RUB
1,792.09 RUB
1,751.72 RUB 138,330,337,016 RUB
2021-11-23
1,656.09 RUB
1,762.83 RUB
1,643.61 RUB
1,772.81 RUB
1,714.14 RUB 141,235,821,552 RUB
2021-11-22
1,795.14 RUB
1,656.91 RUB
1,612.22 RUB
1,795.14 RUB
1,714.76 RUB 132,748,976,662 RUB