IRIS / RUB Price Converter
We analyze 7 exchanges to compute the most accurate IRIS / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
8.41 RUB
24h Volume
257,562,060 RUB
Last Price
8.41 RUB
24h Volume
252,093,827 RUB
Last Price
8.47 RUB
24h Volume
136,079,702 RUB
Last Price
8.40 RUB
24h Volume
23,757,519 RUB
Last Price
8.40 RUB
24h Volume
3,189,487 RUB
Last Price
8.43 RUB
24h Volume
1,067,294 RUB
Last Price
8.28 RUB
24h Volume
112,887 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-22
8.33 RUB
8.16 RUB
8.03 RUB
8.70 RUB
8.34 RUB 9,163,968,240 RUB
2021-10-21
8.07 RUB
8.35 RUB
7.98 RUB
9.23 RUB
8.27 RUB 9,373,786,112 RUB
2021-10-20
7.91 RUB
8.07 RUB
7.73 RUB
8.29 RUB
7.94 RUB 9,063,841,216 RUB
2021-10-19
7.82 RUB
7.90 RUB
7.65 RUB
8.24 RUB
7.84 RUB 8,873,056,576 RUB
2021-10-18
8.00 RUB
7.82 RUB
7.66 RUB
8.23 RUB
7.92 RUB 8,774,091,681 RUB
2021-10-17
7.95 RUB
8.00 RUB
7.76 RUB
9.51 RUB
8.12 RUB 8,985,036,040 RUB
2021-10-16
8.04 RUB
7.95 RUB
7.89 RUB
8.61 RUB
8.11 RUB 8,921,175,942 RUB
2021-10-15
7.73 RUB
8.04 RUB
7.47 RUB
8.63 RUB
7.90 RUB 9,017,212,139 RUB
2021-10-14
7.37 RUB
7.73 RUB
7.33 RUB
7.94 RUB
7.58 RUB 8,669,157,964 RUB
2021-10-13
7.35 RUB
7.36 RUB
7.08 RUB
7.59 RUB
7.27 RUB 8,259,480,848 RUB
2021-10-12
7.32 RUB
7.35 RUB
6.93 RUB
7.67 RUB
7.23 RUB 8,246,796,619 RUB
2021-10-11
7.46 RUB
7.32 RUB
7.09 RUB
7.80 RUB
7.48 RUB 8,204,578,305 RUB
2021-10-10
7.82 RUB
7.46 RUB
7.42 RUB
7.87 RUB
7.73 RUB 8,365,779,439 RUB
2021-10-09
7.77 RUB
7.82 RUB
7.71 RUB
8.95 RUB
7.92 RUB 8,765,357,890 RUB