HNS / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate HNS / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
16.32 RUB
24h Volume
7,151,581 RUB
Last Price
16.43 RUB
24h Volume
621,318 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-17
16.04 RUB
16.21 RUB
15.52 RUB
17.15 RUB
16.32 RUB 6,832,987,483 RUB
2021-10-16
16.27 RUB
16.04 RUB
15.55 RUB
16.27 RUB
15.94 RUB 6,759,856,595 RUB
2021-10-15
14.75 RUB
16.27 RUB
14.68 RUB
17.64 RUB
16.27 RUB 6,857,374,372 RUB
2021-10-14
12.61 RUB
14.75 RUB
12.55 RUB
15.50 RUB
14.01 RUB 6,216,093,700 RUB
2021-10-13
12.76 RUB
12.74 RUB
12.29 RUB
12.85 RUB
12.57 RUB 5,371,718,279 RUB
2021-10-12
13.49 RUB
12.76 RUB
12.27 RUB
13.50 RUB
12.85 RUB 5,377,684,677 RUB
2021-10-11
14.03 RUB
13.49 RUB
12.99 RUB
14.12 RUB
13.55 RUB 5,686,264,931 RUB
2021-10-10
14.57 RUB
14.03 RUB
13.93 RUB
14.71 RUB
14.24 RUB 5,914,764,078 RUB
2021-10-09
14.70 RUB
14.57 RUB
14.31 RUB
14.80 RUB
14.58 RUB 6,143,832,496 RUB
2021-10-08
15.39 RUB
14.70 RUB
14.21 RUB
15.46 RUB
14.71 RUB 6,198,567,980 RUB
2021-10-07
15.01 RUB
15.39 RUB
14.53 RUB
16.04 RUB
15.18 RUB 6,489,172,712 RUB
2021-10-06
15.28 RUB
15.01 RUB
14.65 RUB
15.55 RUB
15.15 RUB 6,326,788,494 RUB
2021-10-05
14.87 RUB
15.28 RUB
14.84 RUB
15.91 RUB
15.27 RUB 6,440,453,304 RUB
2021-10-04
16.98 RUB
14.87 RUB
13.95 RUB
17.10 RUB
14.94 RUB 6,267,199,924 RUB