GNY / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate GNY / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
14.86 RUB
24h Volume
2,428,146 RUB
Last Price
12.32 RUB
24h Volume
39,415 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2022-01-18
14.90 RUB
14.85 RUB
12.14 RUB
14.96 RUB
14.74 RUB 2,554,799,128 RUB
2022-01-17
15.00 RUB
14.91 RUB
14.39 RUB
15.73 RUB
15.24 RUB 2,564,930,180 RUB
2022-01-16
15.93 RUB
15.00 RUB
12.41 RUB
16.11 RUB
15.61 RUB 2,580,231,643 RUB
2022-01-15
15.84 RUB
15.92 RUB
15.64 RUB
16.15 RUB
15.87 RUB 2,739,624,424 RUB
2022-01-14
15.46 RUB
15.84 RUB
14.01 RUB
15.97 RUB
15.36 RUB 2,725,241,601 RUB
2022-01-13
15.78 RUB
15.46 RUB
14.50 RUB
16.16 RUB
15.57 RUB 2,658,865,109 RUB
2022-01-12
15.36 RUB
15.78 RUB
14.68 RUB
15.97 RUB
15.31 RUB 2,714,480,629 RUB
2022-01-11
15.47 RUB
15.35 RUB
15.30 RUB
15.90 RUB
15.58 RUB 2,641,122,687 RUB
2022-01-10
14.87 RUB
15.47 RUB
13.78 RUB
15.57 RUB
14.71 RUB 2,661,253,513 RUB
2022-01-09
14.92 RUB
14.86 RUB
14.73 RUB
15.85 RUB
15.06 RUB 2,556,360,808 RUB
2022-01-08
15.03 RUB
14.91 RUB
13.61 RUB
15.28 RUB
14.93 RUB 2,565,573,144 RUB
2022-01-07
15.97 RUB
15.02 RUB
14.88 RUB
15.98 RUB
15.52 RUB 2,584,864,127 RUB
2022-01-06
16.22 RUB
15.98 RUB
13.21 RUB
16.31 RUB
15.88 RUB 2,748,941,797 RUB
2022-01-05
16.39 RUB
16.24 RUB
15.69 RUB
17.20 RUB
16.52 RUB 2,793,455,296 RUB