FXS / RUB Price Converter
We analyze 9 exchanges to compute the most accurate FXS / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
543.79 RUB
24h Volume
360,879,183 RUB
Last Price
542.95 RUB
24h Volume
78,508,645 RUB
Last Price
544.62 RUB
24h Volume
64,432,284 RUB
Last Price
551.12 RUB
24h Volume
53,705,180 RUB
Last Price
996.59 RUB
24h Volume
18,144,692 RUB
Last Price
541.92 RUB
24h Volume
15,258,118 RUB
Last Price
544.79 RUB
24h Volume
12,653,147 RUB
Last Price
545.02 RUB
24h Volume
8,350,786 RUB
Last Price
571.49 RUB
24h Volume
3,095,150 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-02-23
690.51 RUB
557.50 RUB
463.50 RUB
717.59 RUB
591.14 RUB 3,809,193,181 RUB
2021-02-22
755.31 RUB
693.38 RUB
632.17 RUB
803.27 RUB
729.69 RUB 4,660,912,311 RUB
2021-02-21
720.91 RUB
753.77 RUB
684.57 RUB
877.26 RUB
783.86 RUB 5,027,246,977 RUB
2021-02-20
809.81 RUB
721.72 RUB
657.92 RUB
846.99 RUB
754.66 RUB 3,975,488,982 RUB
2021-02-19
1,009.98 RUB
810.28 RUB
737.50 RUB
1,221.48 RUB
952.97 RUB 4,443,139,344 RUB
2021-02-18
562.07 RUB
1,019.54 RUB
546.35 RUB
1,333.44 RUB
932.28 RUB 5,498,124,546 RUB
2021-02-17
607.75 RUB
562.95 RUB
559.19 RUB
620.81 RUB
581.66 RUB 2,986,707,670 RUB
2021-02-16
668.77 RUB
607.83 RUB
601.82 RUB
705.25 RUB
651.54 RUB 3,164,535,970 RUB
2021-02-15
691.60 RUB
667.86 RUB
587.35 RUB
703.41 RUB
648.63 RUB 3,427,057,086 RUB
2021-02-14
594.04 RUB
692.23 RUB
588.53 RUB
711.88 RUB
643.50 RUB 3,528,382,795 RUB
2021-02-13
525.68 RUB
594.41 RUB
500.34 RUB
614.07 RUB
544.78 RUB 3,001,435,645 RUB
2021-02-12
501.16 RUB
526.08 RUB
478.56 RUB
549.65 RUB
502.87 RUB 2,643,156,774 RUB
2021-02-11
530.35 RUB
501.21 RUB
494.29 RUB
541.74 RUB
518.02 RUB 2,498,842,801 RUB
2021-02-10
635.92 RUB
529.53 RUB
514.66 RUB
658.35 RUB
550.83 RUB 2,595,059,429 RUB