FRM / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate FRM / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
22.55 RUB
24h Volume
15,982,960 RUB
Last Price
19.12 RUB
24h Volume
815,079 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-11-28
20.67 RUB
21.08 RUB
20.45 RUB
22.67 RUB
21.08 RUB 2,435,743,900 RUB
2021-11-27
20.80 RUB
20.67 RUB
20.31 RUB
21.31 RUB
20.91 RUB 2,388,004,996 RUB
2021-11-26
21.16 RUB
20.75 RUB
18.68 RUB
21.40 RUB
20.41 RUB 2,397,540,698 RUB
2021-11-25
19.39 RUB
21.16 RUB
18.98 RUB
21.98 RUB
20.19 RUB 2,444,642,188 RUB
2021-11-24
19.21 RUB
19.30 RUB
18.64 RUB
20.15 RUB
19.40 RUB 2,229,713,668 RUB
2021-11-23
18.97 RUB
19.21 RUB
18.62 RUB
19.97 RUB
19.12 RUB 2,219,299,351 RUB
2021-11-22
19.98 RUB
19.09 RUB
18.62 RUB
20.02 RUB
19.26 RUB 2,205,344,627 RUB
2021-11-21
21.19 RUB
19.99 RUB
19.90 RUB
22.00 RUB
21.00 RUB 2,309,910,255 RUB
2021-11-20
20.22 RUB
21.01 RUB
20.18 RUB
21.43 RUB
20.85 RUB 2,427,104,036 RUB
2021-11-19
18.77 RUB
20.20 RUB
18.49 RUB
21.06 RUB
19.49 RUB 2,334,270,722 RUB
2021-11-18
19.61 RUB
18.92 RUB
17.74 RUB
20.00 RUB
19.35 RUB 2,185,446,204 RUB
2021-11-17
20.74 RUB
19.61 RUB
19.43 RUB
20.81 RUB
20.02 RUB 2,265,565,248 RUB
2021-11-16
22.30 RUB
20.74 RUB
19.63 RUB
22.41 RUB
21.02 RUB 2,396,610,338 RUB
2021-11-15
22.14 RUB
22.30 RUB
21.77 RUB
23.02 RUB
22.66 RUB 2,576,350,564 RUB