FARM / RUB Price Converter
We analyze 8 exchanges to compute the most accurate FARM / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
12,519.01 RUB
24h Volume
195,963,293 RUB
Last Price
12,530.38 RUB
24h Volume
106,162,725 RUB
Last Price
12,519.01 RUB
24h Volume
8,902,381 RUB
Last Price
12,560.75 RUB
24h Volume
5,463,001 RUB
Last Price
12,462.17 RUB
24h Volume
3,572,312 RUB
Last Price
12,565.19 RUB
24h Volume
2,860,602 RUB
Last Price
12,286.54 RUB
24h Volume
1,042,191 RUB
Last Price
12,571.24 RUB
24h Volume
12,731 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-19
12,957.40 RUB
12,620.38 RUB
12,489.01 RUB
13,092.71 RUB
12,792.81 RUB 7,794,436,659 RUB
2021-10-18
12,413.62 RUB
12,948.48 RUB
12,408.60 RUB
13,467.85 RUB
12,789.79 RUB 7,977,066,066 RUB
2021-10-17
12,905.24 RUB
12,413.62 RUB
12,220.43 RUB
13,264.90 RUB
12,679.47 RUB 7,647,556,912 RUB
2021-10-16
13,024.46 RUB
12,918.77 RUB
12,370.28 RUB
13,235.14 RUB
12,793.24 RUB 7,958,762,307 RUB
2021-10-15
12,193.51 RUB
13,011.09 RUB
11,932.24 RUB
15,435.70 RUB
12,801.55 RUB 8,015,635,558 RUB
2021-10-14
11,866.04 RUB
12,189.08 RUB
11,810.27 RUB
12,619.99 RUB
12,105.94 RUB 7,509,230,236 RUB
2021-10-13
11,799.84 RUB
11,844.14 RUB
11,474.79 RUB
12,014.84 RUB
11,800.72 RUB 7,296,727,288 RUB
2021-10-12
11,875.03 RUB
11,810.03 RUB
11,445.69 RUB
12,769.54 RUB
11,740.68 RUB 7,256,611,250 RUB
2021-10-11
12,115.85 RUB
11,855.76 RUB
11,756.30 RUB
12,432.41 RUB
12,072.18 RUB 7,284,709,891 RUB
2021-10-10
12,437.93 RUB
12,126.12 RUB
11,907.31 RUB
12,678.59 RUB
12,341.03 RUB 7,450,831,044 RUB
2021-10-09
12,216.66 RUB
12,425.41 RUB
12,180.26 RUB
12,778.14 RUB
12,348.53 RUB 7,634,728,551 RUB
2021-10-08
12,494.73 RUB
12,211.07 RUB
12,119.73 RUB
12,821.25 RUB
12,395.85 RUB 7,503,030,200 RUB
2021-10-07
13,258.28 RUB
12,502.14 RUB
12,103.11 RUB
13,276.17 RUB
12,552.92 RUB 7,681,879,675 RUB
2021-10-06
12,229.01 RUB
13,115.65 RUB
11,499.18 RUB
15,456.80 RUB
12,452.99 RUB 8,058,847,529 RUB