FARM / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate FARM / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
21,963.19 RUB
24h Volume
35,350,910 RUB
Last Price
21,612.36 RUB
24h Volume
24,036,585 RUB
Last Price
22,592.27 RUB
24h Volume
6,792,978 RUB
Last Price
21,672.85 RUB
24h Volume
3,736,057 RUB
Last Price
22,649.59 RUB
24h Volume
645,132 RUB
Last Price
24,118.79 RUB
24h Volume
7,236 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-04-16
25,210.44 RUB
22,448.97 RUB
20,156.22 RUB
25,210.44 RUB
22,322.90 RUB 11,728,801,110 RUB
2021-04-15
20,586.89 RUB
25,098.12 RUB
19,235.66 RUB
25,934.26 RUB
20,906.35 RUB 13,112,890,021 RUB
2021-04-14
19,112.63 RUB
20,639.34 RUB
17,404.34 RUB
20,639.34 RUB
18,600.12 RUB 10,762,691,008 RUB
2021-04-13
17,360.75 RUB
19,788.40 RUB
16,411.91 RUB
20,749.73 RUB
17,344.27 RUB 10,299,171,464 RUB
2021-04-12
17,293.09 RUB
17,361.99 RUB
16,576.03 RUB
17,756.92 RUB
17,353.05 RUB 8,944,725,000 RUB
2021-04-11
17,513.74 RUB
17,165.27 RUB
16,731.74 RUB
17,947.70 RUB
17,375.99 RUB 8,843,374,937 RUB
2021-04-10
17,815.49 RUB
17,506.52 RUB
16,815.99 RUB
18,136.53 RUB
17,433.33 RUB 9,019,183,989 RUB
2021-04-09
17,622.03 RUB
17,816.53 RUB
16,620.75 RUB
18,770.73 RUB
17,537.99 RUB 9,178,898,697 RUB
2021-04-08
16,810.20 RUB
17,610.27 RUB
16,618.59 RUB
17,776.85 RUB
17,271.17 RUB 9,072,636,252 RUB
2021-04-07
16,710.34 RUB
16,794.30 RUB
15,499.10 RUB
18,167.27 RUB
16,951.54 RUB 8,652,253,725 RUB
2021-04-06
20,368.11 RUB
16,778.97 RUB
16,447.47 RUB
21,055.18 RUB
19,067.27 RUB 8,644,360,041 RUB
2021-04-05
21,674.91 RUB
20,363.21 RUB
20,323.64 RUB
21,687.27 RUB
21,164.89 RUB 10,358,156,035 RUB
2021-04-04
19,500.38 RUB
21,648.98 RUB
19,311.54 RUB
21,702.43 RUB
20,618.52 RUB 11,012,188,508 RUB
2021-04-03
21,642.43 RUB
19,517.76 RUB
19,441.51 RUB
21,699.00 RUB
20,739.92 RUB 9,928,098,150 RUB