EXRD / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate EXRD / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
11.13 RUB
24h Volume
37,236,928 RUB
Last Price
11.15 RUB
24h Volume
21,170,416 RUB
Last Price
10.65 RUB
24h Volume
17,661,684 RUB
Last Price
11.26 RUB
24h Volume
13,083,137 RUB
Last Price
10.61 RUB
24h Volume
3,460,626 RUB
Last Price
11.22 RUB
24h Volume
2,278,173 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-04-18
11.59 RUB
11.06 RUB
10.09 RUB
11.65 RUB
10.82 RUB 12,313,704,391 RUB
2021-04-17
11.26 RUB
11.59 RUB
11.22 RUB
11.60 RUB
11.47 RUB 12,909,442,594 RUB
2021-04-16
11.52 RUB
11.26 RUB
11.11 RUB
11.58 RUB
11.33 RUB 12,542,299,609 RUB
2021-04-15
10.49 RUB
11.52 RUB
10.20 RUB
11.53 RUB
10.99 RUB 12,828,504,663 RUB
2021-04-14
10.88 RUB
10.47 RUB
10.47 RUB
10.99 RUB
10.78 RUB 11,658,887,267 RUB
2021-04-13
10.62 RUB
10.88 RUB
10.49 RUB
10.96 RUB
10.75 RUB 12,089,284,249 RUB
2021-04-12
10.86 RUB
10.62 RUB
10.59 RUB
10.98 RUB
10.79 RUB 11,790,381,183 RUB
2021-04-11
11.50 RUB
10.86 RUB
10.76 RUB
11.51 RUB
11.26 RUB 12,039,220,574 RUB
2021-04-10
11.25 RUB
11.50 RUB
11.12 RUB
11.55 RUB
11.36 RUB 12,735,604,861 RUB
2021-04-09
10.91 RUB
11.25 RUB
10.80 RUB
11.26 RUB
11.05 RUB 12,459,072,381 RUB
2021-04-08
10.15 RUB
10.91 RUB
9.86 RUB
10.95 RUB
10.34 RUB 12,076,362,203 RUB
2021-04-07
10.63 RUB
10.14 RUB
9.93 RUB
10.64 RUB
10.34 RUB 11,223,788,250 RUB
2021-04-06
10.97 RUB
10.63 RUB
10.61 RUB
11.04 RUB
10.82 RUB 11,757,053,374 RUB
2021-04-05
11.28 RUB
10.97 RUB
10.87 RUB
11.58 RUB
11.17 RUB 12,133,262,550 RUB