EXRD / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate EXRD / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
12.86 RUB
24h Volume
73,784,986 RUB
Last Price
12.87 RUB
24h Volume
33,468,798 RUB
Last Price
12.67 RUB
24h Volume
3,105,469 RUB
Last Price
12.44 RUB
24h Volume
149,876 RUB
Last Price
12.44 RUB
24h Volume
90,826 RUB
Last Price
18.11 RUB
24h Volume
2,518 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2022-01-25
13.18 RUB
12.54 RUB
12.24 RUB
13.27 RUB
12.66 RUB 49,660,338,816 RUB
2022-01-24
13.97 RUB
13.18 RUB
11.76 RUB
13.99 RUB
12.96 RUB 52,189,725,773 RUB
2022-01-23
12.81 RUB
13.99 RUB
12.72 RUB
14.51 RUB
13.22 RUB 55,406,480,026 RUB
2022-01-22
12.84 RUB
12.81 RUB
12.15 RUB
14.00 RUB
13.09 RUB 50,735,187,994 RUB
2022-01-21
16.21 RUB
12.83 RUB
12.51 RUB
16.21 RUB
14.73 RUB 50,820,602,342 RUB
2022-01-20
16.35 RUB
16.21 RUB
15.97 RUB
16.66 RUB
16.31 RUB 64,185,454,080 RUB
2022-01-19
16.22 RUB
16.35 RUB
15.72 RUB
16.36 RUB
16.10 RUB 64,730,983,680 RUB
2022-01-18
17.20 RUB
16.22 RUB
15.89 RUB
17.55 RUB
16.66 RUB 64,245,618,202 RUB
2022-01-17
19.10 RUB
17.20 RUB
16.65 RUB
19.21 RUB
17.67 RUB 68,119,190,093 RUB
2022-01-16
19.04 RUB
19.08 RUB
18.71 RUB
19.65 RUB
19.09 RUB 75,558,031,718 RUB
2022-01-15
18.23 RUB
19.04 RUB
18.18 RUB
19.45 RUB
18.58 RUB 75,386,891,290 RUB
2022-01-14
17.80 RUB
18.22 RUB
17.67 RUB
18.61 RUB
18.14 RUB 72,159,226,445 RUB
2022-01-13
18.42 RUB
17.79 RUB
17.51 RUB
18.85 RUB
18.28 RUB 70,441,587,533 RUB
2022-01-12
16.67 RUB
18.42 RUB
16.64 RUB
18.75 RUB
17.64 RUB 72,959,752,166 RUB