EWT / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate EWT / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
1,009.55 RUB
24h Volume
211,298,696 RUB
Last Price
1,011.03 RUB
24h Volume
28,504,908 RUB
Last Price
951.83 RUB
24h Volume
25,757,507 RUB
Last Price
997.65 RUB
24h Volume
21,884,417 RUB
Last Price
1,163.61 RUB
24h Volume
4,282,614 RUB
Last Price
1,015.39 RUB
24h Volume
4,212,760 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-05-10
1,061.01 RUB
989.11 RUB
986.31 RUB
1,114.56 RUB
1,053.62 RUB 33,590,361,082 RUB
2021-05-09
1,033.63 RUB
1,061.50 RUB
978.13 RUB
1,126.15 RUB
1,053.24 RUB 36,043,136,446 RUB
2021-05-08
1,043.78 RUB
1,034.23 RUB
972.68 RUB
1,088.21 RUB
1,028.62 RUB 35,112,182,082 RUB
2021-05-07
1,073.84 RUB
1,043.92 RUB
1,014.36 RUB
1,082.19 RUB
1,047.71 RUB 35,435,675,564 RUB
2021-05-06
1,056.05 RUB
1,073.76 RUB
1,031.74 RUB
1,086.72 RUB
1,060.97 RUB 35,906,919,606 RUB
2021-05-05
1,046.04 RUB
1,054.75 RUB
1,031.57 RUB
1,110.77 RUB
1,072.10 RUB 35,265,168,237 RUB
2021-05-04
1,165.46 RUB
1,046.03 RUB
1,027.46 RUB
1,168.94 RUB
1,105.41 RUB 34,968,726,072 RUB
2021-05-03
1,131.93 RUB
1,164.72 RUB
1,131.93 RUB
1,235.70 RUB
1,178.48 RUB 38,927,170,335 RUB
2021-05-02
1,152.67 RUB
1,136.69 RUB
1,117.05 RUB
1,179.70 RUB
1,147.74 RUB 37,987,459,930 RUB
2021-05-01
1,175.91 RUB
1,151.35 RUB
1,137.16 RUB
1,191.76 RUB
1,168.29 RUB 38,471,439,972 RUB
2021-04-30
1,129.93 RUB
1,176.76 RUB
1,118.10 RUB
1,250.62 RUB
1,160.51 RUB 39,314,454,591 RUB
2021-04-29
1,100.36 RUB
1,129.81 RUB
1,067.27 RUB
1,159.43 RUB
1,116.94 RUB 37,740,428,119 RUB
2021-04-28
1,143.02 RUB
1,100.36 RUB
1,041.13 RUB
1,198.20 RUB
1,104.04 RUB 36,751,203,236 RUB
2021-04-27
1,146.28 RUB
1,142.10 RUB
1,103.84 RUB
1,175.88 RUB
1,135.24 RUB 38,139,153,795 RUB