EURS / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate EURS / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
82.35 RUB
24h Volume
800,918 RUB
Last Price
83.63 RUB
24h Volume
11,860 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-17
82.50 RUB
82.35 RUB
82.34 RUB
82.84 RUB
82.65 RUB 7,347,407,328 RUB
2021-10-16
82.68 RUB
82.50 RUB
82.34 RUB
83.17 RUB
82.59 RUB 7,361,207,433 RUB
2021-10-15
82.95 RUB
82.68 RUB
82.64 RUB
82.95 RUB
82.81 RUB 7,376,961,711 RUB
2021-10-14
89.33 RUB
82.95 RUB
82.95 RUB
89.33 RUB
83.41 RUB 7,400,945,265 RUB
2021-10-13
82.73 RUB
89.33 RUB
81.85 RUB
89.33 RUB
82.88 RUB 7,970,954,492 RUB
2021-10-12
82.39 RUB
82.73 RUB
81.90 RUB
82.73 RUB
82.32 RUB 7,381,384,042 RUB
2021-10-11
82.46 RUB
82.39 RUB
81.74 RUB
82.51 RUB
82.19 RUB 7,351,398,235 RUB
2021-10-10
82.16 RUB
82.46 RUB
82.06 RUB
82.51 RUB
82.35 RUB 7,357,787,539 RUB
2021-10-09
82.48 RUB
82.16 RUB
82.05 RUB
82.58 RUB
82.43 RUB 7,330,714,042 RUB
2021-10-08
82.36 RUB
82.48 RUB
81.85 RUB
82.77 RUB
82.43 RUB 7,359,265,916 RUB
2021-10-07
82.03 RUB
82.36 RUB
81.71 RUB
82.60 RUB
82.21 RUB 7,349,088,724 RUB
2021-10-06
82.12 RUB
82.03 RUB
81.84 RUB
82.50 RUB
82.16 RUB 7,319,502,698 RUB
2021-10-05
82.65 RUB
82.12 RUB
82.12 RUB
82.99 RUB
82.45 RUB 7,327,103,788 RUB
2021-10-04
82.14 RUB
82.65 RUB
81.99 RUB
82.65 RUB
82.22 RUB 7,374,411,066 RUB