ETN / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate ETN / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
1.97 RUB
24h Volume
159,545,028 RUB
Last Price
2.00 RUB
24h Volume
18,538,305 RUB
Last Price
2.00 RUB
24h Volume
17,262,986 RUB
Last Price
1.99 RUB
24h Volume
8,469,883 RUB
Last Price
2.00 RUB
24h Volume
414,429 RUB
Last Price
2.69 RUB
24h Volume
3,674 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-04-18
2.13 RUB
1.88 RUB
1.79 RUB
2.28 RUB
1.95 RUB 33,525,523,337 RUB
2021-04-17
1.92 RUB
2.13 RUB
1.84 RUB
2.37 RUB
2.14 RUB 37,964,493,633 RUB
2021-04-16
1.77 RUB
1.92 RUB
1.56 RUB
2.18 RUB
1.74 RUB 34,250,544,213 RUB
2021-04-15
1.86 RUB
1.77 RUB
1.72 RUB
1.87 RUB
1.80 RUB 31,604,050,186 RUB
2021-04-14
1.90 RUB
1.86 RUB
1.84 RUB
1.98 RUB
1.92 RUB 33,148,102,996 RUB
2021-04-13
2.01 RUB
1.90 RUB
1.85 RUB
2.06 RUB
1.96 RUB 33,986,498,276 RUB
2021-04-12
2.10 RUB
2.01 RUB
2.00 RUB
2.14 RUB
2.07 RUB 35,871,705,751 RUB
2021-04-11
2.05 RUB
2.09 RUB
1.98 RUB
2.13 RUB
2.04 RUB 37,316,316,103 RUB
2021-04-10
2.15 RUB
2.05 RUB
2.01 RUB
2.27 RUB
2.13 RUB 36,585,655,406 RUB
2021-04-09
2.43 RUB
2.14 RUB
2.11 RUB
2.43 RUB
2.24 RUB 38,257,290,840 RUB
2021-04-08
2.07 RUB
2.43 RUB
2.06 RUB
2.43 RUB
2.20 RUB 43,304,574,902 RUB
2021-04-07
2.21 RUB
2.07 RUB
2.04 RUB
2.31 RUB
2.16 RUB 37,010,793,851 RUB
2021-04-06
2.40 RUB
2.21 RUB
2.16 RUB
2.51 RUB
2.33 RUB 39,385,133,793 RUB
2021-04-05
2.08 RUB
2.40 RUB
1.99 RUB
2.71 RUB
2.31 RUB 42,804,887,816 RUB