ESD / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate ESD / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
2.65 RUB
24h Volume
1,706,870 RUB
Last Price
3.12 RUB
24h Volume
118,056 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-18
2.55 RUB
2.74 RUB
2.42 RUB
3.21 RUB
2.53 RUB 394,042,971 RUB
2021-10-17
2.80 RUB
2.55 RUB
2.32 RUB
2.94 RUB
2.70 RUB 366,692,648 RUB
2021-10-16
2.34 RUB
2.80 RUB
2.28 RUB
2.90 RUB
2.52 RUB 402,466,492 RUB
2021-10-15
2.40 RUB
2.34 RUB
2.25 RUB
2.40 RUB
2.33 RUB 337,117,826 RUB
2021-10-14
2.49 RUB
2.40 RUB
2.15 RUB
2.49 RUB
2.34 RUB 345,497,614 RUB
2021-10-13
2.76 RUB
2.49 RUB
2.24 RUB
2.79 RUB
2.44 RUB 359,458,564 RUB
2021-10-12
2.71 RUB
2.76 RUB
2.38 RUB
2.76 RUB
2.55 RUB 398,503,237 RUB
2021-10-11
2.67 RUB
2.71 RUB
2.39 RUB
2.97 RUB
2.62 RUB 390,209,994 RUB
2021-10-10
1.83 RUB
2.67 RUB
1.66 RUB
2.95 RUB
1.83 RUB 384,883,220 RUB
2021-10-09
1.83 RUB
1.83 RUB
1.74 RUB
1.86 RUB
1.81 RUB 263,985,118 RUB
2021-10-08
1.95 RUB
1.83 RUB
1.80 RUB
2.21 RUB
1.95 RUB 263,852,218 RUB
2021-10-07
1.79 RUB
1.95 RUB
1.75 RUB
2.16 RUB
1.88 RUB 280,652,266 RUB
2021-10-06
1.76 RUB
1.79 RUB
1.42 RUB
1.87 RUB
1.73 RUB 258,381,699 RUB
2021-10-05
1.76 RUB
1.76 RUB
1.76 RUB
1.97 RUB
1.84 RUB 253,340,643 RUB