DIVI / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate DIVI / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
2.52 RUB
24h Volume
6,479,224 RUB
Last Price
2.56 RUB
24h Volume
1,198,363 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-19
2.69 RUB
2.60 RUB
2.59 RUB
2.80 RUB
2.67 RUB 6,659,276,259 RUB
2021-10-18
2.42 RUB
2.69 RUB
2.38 RUB
2.75 RUB
2.51 RUB 6,878,599,946 RUB
2021-10-17
2.47 RUB
2.42 RUB
2.40 RUB
2.49 RUB
2.45 RUB 6,185,550,868 RUB
2021-10-16
2.47 RUB
2.47 RUB
2.46 RUB
2.62 RUB
2.52 RUB 6,315,420,347 RUB
2021-10-15
2.38 RUB
2.46 RUB
2.36 RUB
2.53 RUB
2.43 RUB 6,290,842,081 RUB
2021-10-14
2.52 RUB
2.38 RUB
2.33 RUB
2.53 RUB
2.45 RUB 6,083,956,932 RUB
2021-10-13
2.50 RUB
2.52 RUB
2.43 RUB
2.58 RUB
2.50 RUB 6,414,729,252 RUB
2021-10-12
2.48 RUB
2.50 RUB
2.33 RUB
2.57 RUB
2.47 RUB 6,374,179,914 RUB
2021-10-11
2.57 RUB
2.48 RUB
2.47 RUB
2.74 RUB
2.61 RUB 6,325,389,369 RUB
2021-10-10
2.63 RUB
2.57 RUB
2.52 RUB
2.68 RUB
2.60 RUB 6,540,527,514 RUB
2021-10-09
2.51 RUB
2.63 RUB
2.51 RUB
2.65 RUB
2.55 RUB 6,696,414,489 RUB
2021-10-08
2.34 RUB
2.51 RUB
2.33 RUB
2.52 RUB
2.45 RUB 6,388,018,698 RUB
2021-10-07
2.55 RUB
2.34 RUB
2.24 RUB
2.59 RUB
2.48 RUB 5,945,544,737 RUB
2021-10-06
2.49 RUB
2.55 RUB
2.34 RUB
2.62 RUB
2.50 RUB 6,485,086,528 RUB