DIA / RUB Price Converter
We analyze 9 exchanges to compute the most accurate DIA / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
130.38 RUB
24h Volume
1,428,219,840 RUB
Last Price
130.10 RUB
24h Volume
503,722,807 RUB
Last Price
130.67 RUB
24h Volume
36,398,490 RUB
Last Price
126.17 RUB
24h Volume
23,549,314 RUB
Last Price
129.60 RUB
24h Volume
20,564,614 RUB
Last Price
130.51 RUB
24h Volume
15,733,647 RUB
Last Price
130.50 RUB
24h Volume
5,504,194 RUB
Last Price
131.17 RUB
24h Volume
1,050,688 RUB
Last Price
130.81 RUB
24h Volume
99,237 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-20
123.07 RUB
131.51 RUB
121.55 RUB
147.51 RUB
125.74 RUB 6,384,299,922 RUB
2021-10-19
122.26 RUB
123.07 RUB
118.58 RUB
123.62 RUB
121.49 RUB 5,974,823,365 RUB
2021-10-18
125.15 RUB
122.19 RUB
119.74 RUB
125.90 RUB
122.38 RUB 5,932,026,335 RUB
2021-10-17
129.73 RUB
125.18 RUB
121.55 RUB
131.00 RUB
127.86 RUB 6,076,822,651 RUB
2021-10-16
125.35 RUB
129.77 RUB
125.21 RUB
135.43 RUB
130.04 RUB 6,299,627,820 RUB
2021-10-15
125.92 RUB
125.63 RUB
121.92 RUB
129.68 RUB
125.90 RUB 6,098,845,514 RUB
2021-10-14
122.53 RUB
125.85 RUB
121.73 RUB
128.08 RUB
125.03 RUB 6,109,382,254 RUB
2021-10-13
121.15 RUB
122.34 RUB
118.03 RUB
126.14 RUB
121.86 RUB 5,939,064,575 RUB
2021-10-12
126.46 RUB
120.96 RUB
116.22 RUB
126.46 RUB
121.31 RUB 5,872,232,328 RUB
2021-10-11
140.24 RUB
126.28 RUB
123.47 RUB
146.50 RUB
132.67 RUB 6,130,266,467 RUB
2021-10-10
130.31 RUB
140.08 RUB
127.85 RUB
152.63 RUB
136.03 RUB 6,800,536,026 RUB
2021-10-09
126.06 RUB
130.28 RUB
125.37 RUB
131.31 RUB
128.42 RUB 6,324,794,811 RUB
2021-10-08
126.01 RUB
126.09 RUB
125.84 RUB
132.68 RUB
128.57 RUB 6,121,088,538 RUB
2021-10-07
124.52 RUB
125.99 RUB
120.82 RUB
132.16 RUB
125.77 RUB 6,116,396,402 RUB