DDX / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate DDX / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
498.97 RUB
24h Volume
155,837,129 RUB
Last Price
617.27 RUB
24h Volume
44,059,118 RUB
Last Price
537.05 RUB
24h Volume
31,023,349 RUB
Last Price
614.61 RUB
24h Volume
10,989,827 RUB
Last Price
562.38 RUB
24h Volume
8,192,524 RUB
Last Price
516.52 RUB
24h Volume
5,566,968 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-03-01
526.96 RUB
572.62 RUB
507.03 RUB
622.30 RUB
545.54 RUB 14,942,219,219 RUB
2021-02-28
546.44 RUB
527.28 RUB
453.19 RUB
565.31 RUB
529.01 RUB 13,759,136,033 RUB
2021-02-27
546.18 RUB
547.80 RUB
528.37 RUB
601.02 RUB
562.23 RUB 14,294,714,233 RUB
2021-02-26
621.70 RUB
547.27 RUB
538.41 RUB
625.04 RUB
570.96 RUB 14,280,940,018 RUB
2021-02-25
682.52 RUB
622.25 RUB
618.76 RUB
717.53 RUB
647.10 RUB 16,237,348,017 RUB
2021-02-24
559.32 RUB
677.45 RUB
549.35 RUB
736.81 RUB
615.45 RUB 17,677,779,548 RUB
2021-02-23
634.45 RUB
560.01 RUB
558.51 RUB
644.83 RUB
592.53 RUB 14,613,294,547 RUB
2021-02-22
676.00 RUB
635.15 RUB
569.09 RUB
676.76 RUB
626.95 RUB 16,574,104,365 RUB
2021-02-21
711.25 RUB
674.71 RUB
653.03 RUB
729.75 RUB
700.20 RUB 17,606,213,074 RUB
2021-02-20
655.68 RUB
711.12 RUB
625.60 RUB
713.20 RUB
667.61 RUB 18,556,409,085 RUB
2021-02-19
655.85 RUB
655.15 RUB
638.35 RUB
673.21 RUB
657.65 RUB 17,095,875,285 RUB
2021-02-18
677.99 RUB
655.77 RUB
640.39 RUB
735.51 RUB
689.07 RUB 17,112,012,005 RUB
2021-02-17
647.26 RUB
677.70 RUB
636.56 RUB
815.49 RUB
663.62 RUB 17,684,232,325 RUB
2021-02-16
662.02 RUB
647.38 RUB
630.82 RUB
701.61 RUB
674.35 RUB 16,893,121,024 RUB