BZRX / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate BZRX / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
19.94 RUB
24h Volume
6,774 RUB
Last Price
10.86 RUB
24h Volume
5,460 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2022-01-20
12.41 RUB
12.41 RUB
12.41 RUB
12.41 RUB
12.41 RUB 4,783,248,457 RUB
2022-01-19
15.52 RUB
12.41 RUB
12.41 RUB
15.52 RUB
13.81 RUB 4,783,248,457 RUB
2022-01-18
15.25 RUB
15.52 RUB
15.23 RUB
30.82 RUB
19.05 RUB 5,978,057,177 RUB
2022-01-17
15.17 RUB
15.25 RUB
14.99 RUB
15.26 RUB
15.14 RUB 5,875,453,636 RUB
2022-01-16
15.13 RUB
15.17 RUB
15.13 RUB
15.17 RUB
15.16 RUB 5,842,547,717 RUB
2022-01-15
13.34 RUB
15.13 RUB
13.34 RUB
15.13 RUB
15.01 RUB 5,822,231,396 RUB
2022-01-14
13.40 RUB
13.34 RUB
13.31 RUB
13.42 RUB
13.34 RUB 5,120,717,239 RUB
2022-01-13
11.67 RUB
13.40 RUB
11.67 RUB
14.59 RUB
13.13 RUB 5,146,816,575 RUB
2022-01-12
13.36 RUB
11.67 RUB
11.67 RUB
15.10 RUB
12.08 RUB 4,480,985,129 RUB
2022-01-11
14.02 RUB
13.36 RUB
13.34 RUB
14.24 RUB
14.00 RUB 5,093,824,855 RUB
2022-01-10
30.98 RUB
14.02 RUB
0.00 RUB
30.98 RUB
17.47 RUB 5,346,344,614 RUB
2022-01-09
58.12 RUB
30.98 RUB
30.98 RUB
58.12 RUB
34.17 RUB 11,813,900,342 RUB
2022-01-08
21.73 RUB
58.12 RUB
0.00 RUB
58.12 RUB
23.17 RUB 22,163,267,554 RUB
2022-01-07
21.73 RUB
21.73 RUB
21.73 RUB
21.73 RUB
21.73 RUB 8,284,227,582 RUB