BTU / RUB Price Converter
We analyze 2 exchanges to compute the most accurate BTU / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
51.19 RUB
24h Volume
988,196 RUB
Last Price
50.18 RUB
24h Volume
7,784 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-20
51.15 RUB
50.80 RUB
45.03 RUB
51.17 RUB
50.72 RUB 4,063,962,720 RUB
2021-10-19
51.81 RUB
51.15 RUB
47.88 RUB
51.83 RUB
51.22 RUB 4,092,096,974 RUB
2021-10-18
52.32 RUB
51.81 RUB
46.93 RUB
53.26 RUB
51.82 RUB 4,145,026,560 RUB
2021-10-17
47.16 RUB
52.35 RUB
46.72 RUB
52.82 RUB
48.42 RUB 4,187,684,280 RUB
2021-10-16
49.75 RUB
47.16 RUB
46.25 RUB
49.76 RUB
48.40 RUB 3,772,960,541 RUB
2021-10-15
48.47 RUB
49.75 RUB
47.93 RUB
50.16 RUB
49.64 RUB 3,980,126,837 RUB
2021-10-14
48.44 RUB
48.47 RUB
48.37 RUB
48.50 RUB
48.44 RUB 3,877,521,557 RUB
2021-10-13
48.38 RUB
48.44 RUB
48.25 RUB
48.44 RUB
48.41 RUB 3,875,191,680 RUB
2021-10-12
48.44 RUB
48.38 RUB
48.38 RUB
48.52 RUB
48.42 RUB 3,870,089,760 RUB
2021-10-11
48.43 RUB
48.44 RUB
48.34 RUB
48.51 RUB
48.43 RUB 3,875,191,680 RUB
2021-10-10
51.27 RUB
48.43 RUB
35.58 RUB
52.53 RUB
47.02 RUB 3,874,284,672 RUB
2021-10-09
45.47 RUB
51.27 RUB
44.96 RUB
54.41 RUB
46.35 RUB 4,101,518,520 RUB
2021-10-08
47.33 RUB
45.47 RUB
38.99 RUB
47.38 RUB
46.70 RUB 3,637,969,406 RUB
2021-10-07
49.41 RUB
47.33 RUB
47.17 RUB
49.46 RUB
48.97 RUB 3,786,191,520 RUB