BTM / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate BTM / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
0.670650 RUB
24h Volume
28,057,622 RUB
Last Price
0.677225 RUB
24h Volume
6,176,780 RUB
Last Price
0.680052 RUB
24h Volume
5,092,289 RUB
Last Price
0.675581 RUB
24h Volume
2,359,540 RUB
Last Price
0.661577 RUB
24h Volume
94,891 RUB
Last Price
0.690375 RUB
24h Volume
2,654 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2022-05-27
0.625940 RUB
0.612922 RUB
0.569987 RUB
0.640208 RUB
0.609240 RUB 1,076,004,010 RUB
2022-05-26
0.673280 RUB
0.626335 RUB
0.580178 RUB
0.679461 RUB
0.636986 RUB 1,099,481,494 RUB
2022-05-25
0.694517 RUB
0.673083 RUB
0.641523 RUB
0.706221 RUB
0.676568 RUB 1,181,466,681 RUB
2022-05-24
0.659867 RUB
0.691033 RUB
0.658355 RUB
0.752377 RUB
0.689455 RUB 1,212,899,455 RUB
2022-05-23
0.677883 RUB
0.659933 RUB
0.653555 RUB
0.727984 RUB
0.682945 RUB 1,158,235,628 RUB
2022-05-22
0.643430 RUB
0.678014 RUB
0.631134 RUB
0.689915 RUB
0.658815 RUB 1,189,887,876 RUB
2022-05-21
0.639156 RUB
0.643232 RUB
0.625611 RUB
0.670058 RUB
0.640997 RUB 1,128,769,897 RUB
2022-05-20
0.654673 RUB
0.639222 RUB
0.615617 RUB
0.679000 RUB
0.650859 RUB 1,121,669,621 RUB
2022-05-19
0.651385 RUB
0.654673 RUB
0.609700 RUB
0.743633 RUB
0.653621 RUB 1,148,702,667 RUB
2022-05-18
0.662892 RUB
0.656448 RUB
0.644547 RUB
0.673740 RUB
0.664864 RUB 1,151,756,755 RUB
2022-05-17
0.617261 RUB
0.662892 RUB
0.611672 RUB
0.710495 RUB
0.652043 RUB 1,162,993,693 RUB
2022-05-16
0.657040 RUB
0.611672 RUB
0.598325 RUB
0.657829 RUB
0.620680 RUB 1,073,080,831 RUB
2022-05-15
0.633370 RUB
0.656974 RUB
0.618247 RUB
0.657106 RUB
0.631858 RUB 1,152,493,155 RUB
2022-05-14
0.637841 RUB
0.633370 RUB
0.573340 RUB
0.662497 RUB
0.625940 RUB 1,111,020,356 RUB