AVA / RUB Price Converter
We analyze 9 exchanges to compute the most accurate AVA / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
224.10 RUB
24h Volume
342,123,144 RUB
Last Price
224.00 RUB
24h Volume
63,158,348 RUB
Last Price
222.95 RUB
24h Volume
35,400,856 RUB
Last Price
224.80 RUB
24h Volume
15,734,307 RUB
Last Price
224.20 RUB
24h Volume
8,247,808 RUB
Last Price
224.28 RUB
24h Volume
7,830,851 RUB
Last Price
222.63 RUB
24h Volume
523,577 RUB
Last Price
223.97 RUB
24h Volume
389,755 RUB
Last Price
224.91 RUB
24h Volume
6,298 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-20
221.39 RUB
225.43 RUB
217.43 RUB
228.27 RUB
221.49 RUB 11,973,088,160 RUB
2021-10-19
220.02 RUB
221.39 RUB
208.88 RUB
227.52 RUB
218.46 RUB 11,758,465,726 RUB
2021-10-18
214.52 RUB
219.68 RUB
211.79 RUB
237.06 RUB
218.18 RUB 11,650,423,373 RUB
2021-10-17
209.36 RUB
214.63 RUB
205.39 RUB
251.88 RUB
212.53 RUB 11,382,352,054 RUB
2021-10-16
209.83 RUB
209.39 RUB
205.55 RUB
217.97 RUB
209.79 RUB 11,104,616,795 RUB
2021-10-15
219.09 RUB
209.80 RUB
204.76 RUB
236.95 RUB
211.37 RUB 11,126,383,403 RUB
2021-10-14
197.82 RUB
219.08 RUB
197.02 RUB
258.11 RUB
208.53 RUB 11,618,320,175 RUB
2021-10-13
196.91 RUB
197.93 RUB
192.72 RUB
202.01 RUB
197.95 RUB 10,484,858,687 RUB
2021-10-12
206.40 RUB
196.93 RUB
191.95 RUB
206.58 RUB
198.77 RUB 10,432,033,210 RUB
2021-10-11
212.69 RUB
206.08 RUB
203.72 RUB
221.17 RUB
213.15 RUB 10,916,530,166 RUB
2021-10-10
213.89 RUB
212.78 RUB
209.77 RUB
243.37 RUB
216.60 RUB 11,260,841,045 RUB
2021-10-09
208.88 RUB
213.96 RUB
207.88 RUB
218.06 RUB
212.69 RUB 11,323,613,082 RUB
2021-10-08
208.77 RUB
208.70 RUB
207.48 RUB
216.10 RUB
211.12 RUB 11,045,280,203 RUB
2021-10-07
211.21 RUB
208.81 RUB
205.59 RUB
217.84 RUB
209.27 RUB 11,050,690,876 RUB