ARK / RUB Price Converter
We analyze 9 exchanges to compute the most accurate ARK / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
119.09 RUB
24h Volume
62,215,487 RUB
Last Price
150.43 RUB
24h Volume
816,653,802 RUB
Last Price
119.20 RUB
24h Volume
62,055,693 RUB
Last Price
118.76 RUB
24h Volume
33,734,672 RUB
Last Price
119.44 RUB
24h Volume
32,357,832 RUB
Last Price
119.94 RUB
24h Volume
3,541,838 RUB
Last Price
136.92 RUB
24h Volume
3,420,917 RUB
Last Price
119.14 RUB
24h Volume
410,314 RUB
Last Price
107.38 RUB
24h Volume
83,288 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-10-20
146.91 RUB
150.58 RUB
141.87 RUB
151.65 RUB
145.17 RUB 24,199,590,550 RUB
2021-10-19
141.04 RUB
146.86 RUB
120.22 RUB
147.04 RUB
140.49 RUB 23,598,142,226 RUB
2021-10-18
141.41 RUB
140.77 RUB
131.62 RUB
141.41 RUB
135.55 RUB 22,616,394,770 RUB
2021-10-17
148.21 RUB
140.66 RUB
137.02 RUB
148.21 RUB
141.82 RUB 22,595,323,848 RUB
2021-10-16
152.22 RUB
148.21 RUB
143.96 RUB
154.59 RUB
147.40 RUB 23,805,146,174 RUB
2021-10-15
169.47 RUB
152.22 RUB
144.62 RUB
186.61 RUB
156.01 RUB 24,446,193,060 RUB
2021-10-14
148.89 RUB
170.93 RUB
146.81 RUB
170.93 RUB
160.20 RUB 27,446,436,468 RUB
2021-10-13
133.52 RUB
148.60 RUB
131.51 RUB
158.71 RUB
141.53 RUB 23,857,598,752 RUB
2021-10-12
147.78 RUB
133.29 RUB
112.17 RUB
147.78 RUB
130.91 RUB 21,397,532,854 RUB
2021-10-11
156.91 RUB
147.21 RUB
143.07 RUB
165.34 RUB
145.85 RUB 23,629,070,384 RUB
2021-10-10
129.89 RUB
156.62 RUB
129.10 RUB
321.48 RUB
174.65 RUB 25,135,800,673 RUB
2021-10-09
134.79 RUB
129.10 RUB
124.42 RUB
144.36 RUB
133.10 RUB 20,715,740,671 RUB
2021-10-08
122.70 RUB
134.51 RUB
121.15 RUB
139.53 RUB
130.74 RUB 21,581,907,166 RUB
2021-10-07
120.84 RUB
122.70 RUB
115.87 RUB
122.70 RUB
118.70 RUB 19,683,897,834 RUB