AKT / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate AKT / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
195.42 RUB
24h Volume
15,848,667 RUB
Last Price
194.65 RUB
24h Volume
5,290,011 RUB
Last Price
194.45 RUB
24h Volume
2,584,863 RUB
Last Price
194.94 RUB
24h Volume
910,048 RUB
Last Price
194.94 RUB
24h Volume
910,048 RUB
Last Price
195.48 RUB
24h Volume
547,622 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-07-24
177.39 RUB
192.66 RUB
176.87 RUB
196.69 RUB
189.15 RUB 13,615,512,894 RUB
2021-07-23
171.41 RUB
177.35 RUB
167.35 RUB
177.35 RUB
172.12 RUB 12,506,422,952 RUB
2021-07-22
166.32 RUB
171.39 RUB
165.26 RUB
175.59 RUB
170.03 RUB 12,058,868,039 RUB
2021-07-21
153.15 RUB
166.32 RUB
149.94 RUB
173.37 RUB
161.60 RUB 11,647,088,883 RUB
2021-07-20
174.66 RUB
153.14 RUB
147.94 RUB
174.82 RUB
155.95 RUB 10,724,531,477 RUB
2021-07-19
185.73 RUB
174.62 RUB
173.04 RUB
188.84 RUB
180.23 RUB 12,207,532,817 RUB
2021-07-18
184.72 RUB
185.68 RUB
182.37 RUB
188.34 RUB
185.42 RUB 12,953,255,490 RUB
2021-07-17
189.75 RUB
184.69 RUB
180.91 RUB
189.87 RUB
184.36 RUB 12,854,783,087 RUB
2021-07-16
271.84 RUB
189.87 RUB
189.87 RUB
278.04 RUB
256.26 RUB 13,186,327,307 RUB
2021-07-15
273.76 RUB
271.81 RUB
268.38 RUB
276.39 RUB
271.75 RUB 18,829,859,830 RUB
2021-07-14
273.82 RUB
273.76 RUB
270.23 RUB
274.29 RUB
271.93 RUB 18,915,071,829 RUB
2021-07-13
282.63 RUB
273.83 RUB
273.83 RUB
282.63 RUB
279.86 RUB 18,870,230,745 RUB
2021-07-12
286.18 RUB
282.63 RUB
282.63 RUB
286.22 RUB
284.53 RUB 19,420,724,463 RUB
2021-07-11
282.84 RUB
286.18 RUB
282.69 RUB
286.21 RUB
283.81 RUB 19,616,159,515 RUB