AE / RUB Price Converter
We analyze 8 exchanges to compute the most accurate AE / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
5.96 RUB
24h Volume
206,859,125 RUB
Last Price
5.89 RUB
24h Volume
190,003,302 RUB
Last Price
6.80 RUB
24h Volume
50,548,409 RUB
Last Price
5.90 RUB
24h Volume
28,647,525 RUB
Last Price
5.93 RUB
24h Volume
17,083,377 RUB
Last Price
5.95 RUB
24h Volume
16,736,971 RUB
Last Price
6.97 RUB
24h Volume
8,747,147 RUB
Last Price
5.98 RUB
24h Volume
937,562 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-09-27
6.21 RUB
6.25 RUB
6.17 RUB
6.53 RUB
6.38 RUB 2,437,359,729 RUB
2021-09-26
7.24 RUB
6.21 RUB
5.63 RUB
7.24 RUB
6.41 RUB 2,420,889,141 RUB
2021-09-25
7.69 RUB
7.24 RUB
7.18 RUB
7.73 RUB
7.39 RUB 2,821,829,934 RUB
2021-09-24
8.68 RUB
7.68 RUB
7.23 RUB
8.68 RUB
7.97 RUB 2,992,873,755 RUB
2021-09-23
8.16 RUB
8.68 RUB
8.15 RUB
8.72 RUB
8.47 RUB 3,382,346,953 RUB
2021-09-22
7.61 RUB
8.16 RUB
7.56 RUB
8.16 RUB
7.90 RUB 3,181,411,837 RUB
2021-09-21
8.08 RUB
7.59 RUB
7.52 RUB
8.39 RUB
8.02 RUB 2,958,053,367 RUB
2021-09-20
9.56 RUB
8.08 RUB
8.02 RUB
9.56 RUB
8.72 RUB 3,147,807,962 RUB
2021-09-19
9.31 RUB
9.56 RUB
9.18 RUB
9.69 RUB
9.43 RUB 3,726,035,550 RUB
2021-09-18
9.11 RUB
9.31 RUB
9.05 RUB
9.35 RUB
9.21 RUB 3,624,587,975 RUB
2021-09-17
9.43 RUB
9.11 RUB
9.05 RUB
9.48 RUB
9.24 RUB 3,548,181,822 RUB
2021-09-16
9.46 RUB
9.43 RUB
9.14 RUB
9.55 RUB
9.35 RUB 3,674,078,815 RUB
2021-09-15
9.17 RUB
9.47 RUB
8.96 RUB
9.51 RUB
9.20 RUB 3,688,786,509 RUB
2021-09-14
8.93 RUB
9.14 RUB
8.87 RUB
9.17 RUB
9.01 RUB 3,560,024,166 RUB