ADX / RUB Price Converter
We analyze 9 exchanges to compute the most accurate ADX / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
13.70 RUB
24h Volume
192,476,222 RUB
Last Price
13.69 RUB
24h Volume
27,275,321 RUB
Last Price
13.72 RUB
24h Volume
9,819,148 RUB
Last Price
13.72 RUB
24h Volume
1,505,424 RUB
Last Price
13.68 RUB
24h Volume
1,418,704 RUB
Last Price
14.95 RUB
24h Volume
1,236,503 RUB
Last Price
13.85 RUB
24h Volume
928,050 RUB
Last Price
14.00 RUB
24h Volume
88,312 RUB
Last Price
13.54 RUB
24h Volume
1,476 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2022-05-26
14.88 RUB
13.72 RUB
13.10 RUB
15.10 RUB
14.22 RUB 1,800,278,125 RUB
2022-05-25
14.92 RUB
14.88 RUB
14.67 RUB
15.46 RUB
14.95 RUB 1,952,277,177 RUB
2022-05-24
14.74 RUB
14.92 RUB
14.09 RUB
14.96 RUB
14.65 RUB 1,957,639,739 RUB
2022-05-23
15.10 RUB
14.74 RUB
14.73 RUB
15.32 RUB
15.09 RUB 1,934,292,253 RUB
2022-05-22
15.24 RUB
15.12 RUB
14.92 RUB
15.68 RUB
15.20 RUB 1,983,854,061 RUB
2022-05-21
14.86 RUB
15.26 RUB
14.66 RUB
15.74 RUB
15.21 RUB 2,002,378,556 RUB
2022-05-20
16.56 RUB
14.86 RUB
14.70 RUB
16.59 RUB
15.57 RUB 1,950,472,780 RUB
2022-05-19
14.07 RUB
16.59 RUB
14.05 RUB
18.38 RUB
15.21 RUB 2,177,295,069 RUB
2022-05-18
15.18 RUB
14.05 RUB
14.01 RUB
15.33 RUB
14.70 RUB 1,844,266,567 RUB
2022-05-17
14.35 RUB
15.19 RUB
14.35 RUB
15.60 RUB
14.96 RUB 1,993,010,906 RUB
2022-05-16
15.28 RUB
14.36 RUB
14.24 RUB
15.94 RUB
14.62 RUB 1,884,823,223 RUB
2022-05-15
14.75 RUB
15.27 RUB
14.07 RUB
15.33 RUB
14.75 RUB 2,004,587,664 RUB
2022-05-14
14.79 RUB
14.78 RUB
13.51 RUB
17.63 RUB
14.23 RUB 1,939,022,467 RUB
2022-05-13
13.50 RUB
14.72 RUB
13.40 RUB
16.87 RUB
14.61 RUB 1,931,408,585 RUB