ADX / RUB Price Converter
We analyze 6 exchanges to compute the most accurate ADX / RUB price. Check our F.A.Q.
Last Price
82.14 RUB
24h Volume
178,656,810 RUB
Last Price
56.22 RUB
24h Volume
399,914,224 RUB
Last Price
54.35 RUB
24h Volume
107,307,166 RUB
Last Price
54.23 RUB
24h Volume
879,044 RUB
Last Price
53.52 RUB
24h Volume
385,652 RUB
Last Price
54.64 RUB
24h Volume
261,995 RUB
Date Start / End Low / High Avg. Price Market Cap
2021-03-04
67.86 RUB
64.85 RUB
62.87 RUB
68.11 RUB
65.39 RUB 7,423,656,140 RUB
2021-03-03
63.78 RUB
67.85 RUB
62.73 RUB
68.86 RUB
66.92 RUB 7,764,309,150 RUB
2021-03-02
68.86 RUB
63.77 RUB
60.02 RUB
69.79 RUB
64.38 RUB 7,296,375,093 RUB
2021-03-01
61.56 RUB
68.56 RUB
60.51 RUB
69.43 RUB
65.63 RUB 7,842,649,521 RUB
2021-02-28
66.14 RUB
61.38 RUB
54.47 RUB
67.11 RUB
57.80 RUB 7,019,954,133 RUB
2021-02-27
44.74 RUB
67.11 RUB
43.70 RUB
101.08 RUB
59.14 RUB 7,673,062,937 RUB
2021-02-26
44.31 RUB
44.48 RUB
40.27 RUB
45.20 RUB
43.42 RUB 5,084,317,543 RUB
2021-02-25
44.48 RUB
44.28 RUB
43.36 RUB
52.11 RUB
45.82 RUB 5,060,636,727 RUB
2021-02-24
42.97 RUB
44.33 RUB
40.29 RUB
46.47 RUB
43.68 RUB 5,064,491,683 RUB
2021-02-23
52.70 RUB
42.82 RUB
34.45 RUB
59.45 RUB
43.06 RUB 4,891,784,891 RUB
2021-02-22
60.59 RUB
52.51 RUB
45.01 RUB
60.78 RUB
53.63 RUB 5,996,007,121 RUB
2021-02-21
55.35 RUB
60.60 RUB
54.19 RUB
66.99 RUB
58.25 RUB 6,918,240,301 RUB
2021-02-20
58.42 RUB
55.35 RUB
54.14 RUB
58.73 RUB
56.88 RUB 6,316,602,155 RUB
2021-02-19
61.86 RUB
58.52 RUB
56.24 RUB
92.63 RUB
70.56 RUB 6,678,342,147 RUB